Ako pomôcť ľuďom so sluchovým postihnutím?

Ako pomôcť ľuďom so sluchovým postihnutím?

Stredovek je dávno za nami a snaha pomôcť hendikepovaným spoluobčanom sa stala prirodzenou. Každý asi má vo svojom okolí blízkeho človeka s menším, či väčším problémom so sluchom. Toto postihnutie nemusí byť spôsobené iba vrodenou vadou, mnohým sa v živote prihodil nešťastný úraz a často sa problémy so sluchom vplyvom opotrebenia dostavia vo vyššom veku...

Čoraz väčšie množstvo verejných budov vo svete sa snaží ľuďom s načúvacími prístrojmi uľahčiť život inštaláciou indukčných slučiek. Ide o pomerne jednoduché riešenie, ktoré ale ľuďom so sluchovým postihnutím veľmi uľahčí bežnú komunikáciu. Základnou funkciou načúvacích prístrojov je jednoduché zosilnenie okolitých zvukov malým zosilňovačom a ich prenos do ucha. Vo verejných priestranstvách je však pomerne veľa rušivých zvukov a je tak veľmi ťažké zamerať sluch na konkrétne hlásenie, alebo oddeliť reverberáciu miestnosti od užitočného signálu. Takto sa dôležité akustické informácie stávajú nezrozumiteľnými a komunikácia je veľmi náročná.

Viacero modelov načúvacích prístrojov je vybavených miniatúrnou cievkou, ktorá je schopná prijímať signál z indukčných slučiek. Keď človek so sluchovým postihnutím vojde do priestoru, kde je takáto indukčná slučka nainštalovaná, prepne si malým prepínačom načúvací prístroj do polohy T. Prístroj potom zosilňuje iba signál z cievky načúvacieho zariadenia bez okolitých rušivých zvukov prostredia. Táto cievka bola pôvodne vyvinutá pre používanie s telefónom, preto sa aj označuje Telecoil, teda telefónna cievka - T-cievka. Takéto riešenie zlepšenia separácie rušivých zvukov od tých užitočných sa dá realizovať v miestnostiach alebo budovách plošne tak, že je indukčná slučka v niekoľkých závitoch inštalovaná priamo pod podlahovou krytinou. Vstup do takejto budovy býva spravidla označený náležitým piktogramom. Najčastejšie sú indukčné cievky inštalované v divadlách, kinách, kostoloch, letiskových halách...

Jednoduchšou alternatívou je vybavenie menších plôch bez potreby stavebných úprav ako sú napríklad klientské okienka v banke, predajné miesta na lístky, hotelové recepcie, pokladne v supermarkete alebo iné miesta, kde je potrebná osobná komunikácia. Pre tento účel sú v ponuke prenosné riešenia, ktoré sa jednoducho postavia na pult.

Prednášková sála pre počujúcich aj nepočujúcich

Počujúci poslucháči v takejto prednáškovej sále počujú prednášajúceho za pomoci konvenčného ozvučovacieho systému bezo zmeny. Keďže je v takejto prispôsobenej prednáškovej sále navyše inštalovaná aj indukčná cievka pripojená k rovnakému ozvučovaciemu systému, poslucháči s načúvacími prístrojmi po prepnutí svojho načúvacieho prístroja do polohy T zreteľne počujú obsah prednášky a plnohodnotne sa tak môžu zúčastniť prednášky spoločne s ostatnými.

Komunikácia so sluchovo postihnutým pri okienku a pokladni

Počujúci klienti komunikujú rovnako ako na pracovisku bez vybavenia indukčnou slučkou. Zákazníci so správne prepnutým načúvacím prístrojom sa po pristúpenú k okienku či pokladni, dostanú do poľa vyžarovania menšej indukčnej cievky, ktorá je inštalovaná pod pultom alebo v prenosnom stojane a dokážu komunikovať s výrazne lepšou zrozumiteľnosťou prijímaných informácií, ako keby mali svoj načúvací strojček v štandardnom móde.

Je jednoduché pomáhať blízkym so sluchovým postihnutím a nemusí to stáť ani veľa námahy, ani veľa financií. Teraz už viete ako na to, pomôžte teda aj vy!

BUĎTE INFORMOVANÍ

Prihláste sa na odber noviniek